Nieuws

Lezing & contactmoment

Keynote spreker prof. dr. Mattias Desmet

Onderwerp: interactie psyche & soma

De psychotherapeutische praktijk maakt in wezen enkel gebruik van spreken en is in dit opzicht een merkwaardige vorm van hulpverlening. Dit geldt zeker in een tijdperk gedomineerd door een mechanistisch mensbeeld. Dit mensbeeld impliceert dat het niveau van het psychische en het bewustzijn onder alle omstandigheden beschouwd wordt als een effect van de neurobiologie, of, met andere woorden, van een genetisch gedetermineerd hersenorgaan.

In deze lezing zal ik een reeks argumenten presenteren die dit mensbeeld relativeren en die een logisch-rationele context bieden voor de praktijk van de psychotherapie. Ik zal in het bijzonder beargumenteren dat de oorzakelijke redenering onder bepaalde omstandigheden omgekeerd moet worden en een reeks voorbeelden presenteren van situaties waarin neurobiologische fenomenen een effect blijken te zijn van het niveau van het psychische. Van daaruit zal ik me afvragen onder welke omstandigheden een behandeling primair vanuit biomedische dan wel vanuit psychologische invalshoek dient te gebeuren. Ik zal daarbij het onderscheid maken tussen psychologische behandelingen die op kortstondige manipulaties van de psychische ervaring inzettenen en behandelingen die daarentegen meer duurzame veranderingen in het psychische apparaat nastreven.

Wanneer?

Woensdag 25 april om 20u15

Waar?

Pottelberg 127, 8510 Marke

Aansluitend: drankjes & broodjes
Inschrijven: via het contactformulier

Workshop assertiviteit

Waar en wanneer?

De workshop vindt plaats in de Groepsprivépraktijk, Pottelberg 127 te Marke, gedurende 5 sessies op zaterdagvoormiddag. Zodra er een nieuwe training zal opgestart worden, zullen de kandidaten gecontacteerd worden.

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die zich of te verlegen (subassertief) of te overheersend (dominant) gedragen en voor mensen die de ene keer te fel en de andere keer te verlegen zijn.

Voor meer informatie, download hier onze folder!

Inschrijven mogelijk bij uw psycholoog, bel 056 21 67 20, of contaceer ons via het contactformulier .